Komentarze czytelników portalu lewica.pl Komentarze czytelników portalu lewica.pl

Przejdź do menu

Komentowany tekst

Piotr Kaszczyszyn: Nowy społeczny ład pracy pod flagą chadecko-lewicową

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Motyl, adrem63, tarak i inni

Ciekaw jestem waszych opinii na temat godzenia lewicowości w jakiejś jej wersji socjaldemokratycznej z chadeckością. Co Wy na to?

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2020-10-16 23:38:54, suma postów tego autora: 1404

@tr 16.10.23.38

dzięki za uznanie. he he. ale to hehe nie z twej tutaj inicjatywy lecz z mych tutaj opinii z siebie samego. nie znam się na tym. są to oczywiście idee jakoś tam zbieżne albo może inaczej tu i ówdzie zbiegające bądź zbliżające się. co do samej chadecji. tak szczerze to nie kojarzy mi się ona dobrze to znaczy tak dobrze jakby czy powinno by przynajmniej w mym odczuciu wskazywać jej określenie chodzi tu rzecz jasna o jej człon przymiotnikowy. we włoszech po 2gm dc grała dużą rolę. korupcja korupcja korupcja. nie tylko na najwyższych szczeblach. ale chyba nawet bardziej tam na dole. by dostać nawet jakąś g.wniana posadkę trzeba było być w jej lokalnych strukturach. tak oczywiście wygląda pewnie w każdym przypadku albo wielu ale CH-d chyba winna stać moralnie wyżej.

autor: motyl, data nadania: 2020-10-17 17:49:16, suma postów tego autora: 1967

Czy możliwy jest sojusz chadekówe i socjalistów - pyta pan Rysz, zainspirowany niniejszym artykułem.

Nie, panie Rysz, związek pomiędzy chadekami a socjalistami jest możliwy jedynie na płaszczyźnie parlamentarnej,
a i to w sytuacji gdy arytmetyka powyborcza uniemożliwia stworzenie rządu złożonego z innych niż chrześcijańskie, partii.
Wynika to z samej istoty partii chadeckich, które powstały licznie po wojnie by zagospodarować wyborców katolickich i protestanckich, głównie robotniczych, jako alternatywy dla
partii socjalistycznych .
Podkreślam tu wyraźnie słowo: ALTERNATYWY.
Dopóki istniał blok państw socjalistycznych, laickich w każdym wymiarze, dopóty chadecja akcentująca etykę chrześcijańską jako podstawę prawną państwa i ( fasadową) demokrację, wydawała się Kościołowi lepszym rozwiązaniem niż jawne zwalczanie Lewicy, silnej potęgą wojskową ZSRR i jego wpływami ideologicznymi i politycznymi, przez nich też finansowanymi.

Dzisiaj sytuacja już się zmieniła - nie ma Związku Radzieckiego i nie ma kto wspierać partii lewicowych i z tego powodu LEWICA na całym świecie utraciła znaczenie polityczne.

A przeciwnie chadecja - ma się dobrze, bo wyborcy wyznający etykę chrześcijańską i jednocześnie kwestionujący wynaturzoną postać współczesnych stosunków społecznych, nie zniknęli i można ich zagospodarować w interesie elit rządzących, czyli w dziele utrwalenie istniejącego status quo.

A o co tu głównie chodzi?
No, przede wszystkim o uznanie roli Kościoła w życiu społecznym i choć dzisiejsza chadecja odżegnuje się od zamiaru utworzenia państwa o charakterze wyznaniowym, to trzymanie się zasady wyższości etyki chrześcijańskiej ( a więc zwyczajów i praw religijnych, nazywanych eufemistycznie Prawami Bożymi) nad prawem stanowionym w praktyce oznacza dyktaturę Kościoła we wszystkich aspektach życia państwowego.

To dla LEWICY jest nie do przyjęcia, bo oznacza zgodę na istniejący stan prawny podobny do tego, który obserwujemy w Polsce - indoktrynację religijną od przedszkola do późnej starości i, wynikająca z niej, nieustająca władza prawicy.

Dla LEWICY byłaby to zapowiedź samobójstwa politycznego.

autor: tarak, data nadania: 2020-10-18 18:01:04, suma postów tego autora: 2881

motyl

"we włoszech po 2gm dc grała dużą rolę. korupcja korupcja korupcja. nie tylko na najwyższych szczeblach. ale chyba nawet bardziej tam na dole. by dostać nawet jakąś g.wniana posadkę trzeba było być w jej lokalnych strukturach. tak oczywiście wygląda pewnie w każdym przypadku albo wielu ale CH-d chyba winna stać moralnie wyżej"

tak, czytałem o tym kilka lat temu, jeśli chodzi o korupcyjny charakter rządów dc we Włoszech, najwięcej chyba dostało się za to Andreottiemu i to było przyczyną wzrostu Berlusconiego już w latach 90., że zawojował sporą część byłego elektoratu chadeckiego

ale przede wszystkim wywołałem cię niejako do tablicy, bo pisywałeś nieraz o swoim przywiązaniu do Śródziemnomorza, i do cywilizacji łacińskiej, a Italia jest jakby nie było kolebką i centrum tegoż we właściwym słowa znaczeniu (chodzi tu oczywiście o kwestię znaczenia Rzymu i jego promieniowania, obecnie głównie religijnego, choć nie tak skutecznego, jak kiedyś)

jeszcze na koniec kwestia faszyzmu, pod względem polityki gospodarczej wydaje się być to pomost pomiędzy włoską chadecją i papieską doktryną znaczenia pracy, korporacjonizmu, a jakąś formą socjalizmu, trochę taką technokratyczną, nastawioną na planowanie, widoczne zmiany np. w infrastrukturze, bliską poniekąd modelowi radzieckiemu w tym, że nacisk był na inwestycje masowe, widoczne, na centralizację również ...

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2020-10-19 21:35:27, suma postów tego autora: 1404

tarak

"a i to w sytuacji gdy arytmetyka powyborcza uniemożliwia stworzenie rządu złożonego z innych niż chrześcijańskie, partii"

w polskich warunkach parlamentarnych zawsze mamy taką sytuację

"wynika to z samej istoty partii chadeckich, które powstały licznie po wojnie by zagospodarować wyborców katolickich i protestanckich, głównie robotniczych, jako alternatywy dla partii socjalistycznych ."

czy w międzywojniu czy obecnie mamy taką sytuację, że właśnie większośc robotników czy osób o podobnym statusie wybierało i wybiera partie chadecko-podobne, czasem wychwylonym w stronę nacjonalizmu, stąd polski fenomen narodowego katolicyzmu. Taka była też w dużej mierze dominująca ideologia w Solidarności (w sensie masowej ideologii, jaka przenikała masy w tym ruchu; osoby o zbyt liberalnych czy postępowych poglądach szybko uznano za zdrajców)

"Dopóki istniał blok państw socjalistycznych, laickich w każdym wymiarze, dopóty chadecja akcentująca etykę chrześcijańską jako podstawę prawną państwa i ( fasadową) demokrację, wydawała się Kościołowi lepszym rozwiązaniem niż jawne zwalczanie Lewicy, silnej potęgą wojskową ZSRR i jego wpływami ideologicznymi i politycznymi, przez nich też finansowanymi."

Dobra kwestia tłumacząca historyczne wpływy chadecji i w zasadzie się z nią zgadzam.

"Dzisiaj sytuacja już się zmieniła - nie ma Związku Radzieckiego i nie ma kto wspierać partii lewicowych i z tego powodu LEWICA na całym świecie utraciła znaczenie polityczne."

No niestety, jedynym wyjściem lewicy do wzrostu ponownego znaczenia jest sojusz (może być w dużym stopniu ukryty) z bardziej postępową częścią biznesu, technokracji i inteligencji. W zamian za sensowny poziom prac pracowniczych i przejęcie dużej części rynku medialnego wypada pomóc im w umocnieniu się i osłabieniu mniej progresywnych rywali w biznesie. Jednocześnie można budować stabilniejszą gospodarkę, w której duże grupy ludzi i państwo mają dosyć dużo do powiedzenia.

autor: tomasz_rysz, data nadania: 2020-10-19 21:55:46, suma postów tego autora: 1404

Dodaj komentarz