Dodaj ogłoszenieKAPITALIZM A EKOLOGIA

Główne zagadnienia debaty: smog, recykling odpadów, rabunkowe górnictwo, energetyka jądrowa

SPOŁECZNE FORUM WYMIANY MYŚLI z Wrocławia w ramach marcowej debaty zamierza podjąć niezwykle istotny i gorący temat jakim jest najszerzej pojęta ekologia w systemie gospodarki rynkowej, globalizującego się coraz bardziej świata (w zakresie wymiany dóbr i przepływów kapitałów) oraz tyranii mega-koncernów i ponadnarodowych korporacji. Ten temat, by nie rzec - galaktyka tematów objętych wspólnym terminem: ekologia, jest ważnym elementem programowym nowych ruchów społecznych, partii przyznających się do proweniencji lewicowej czy liberalnej (ale nie idei zwanej neoliberalizmem, gdyż ten nurt ma niewiele wspólnego z klasycznym pojmowaniem liberalizmu) czy środowisk walczących o ochronę środowiska naturalnego. Osoba Naomi Klein, jej dorobek i publiczna działalność w tej mierze, publikacje i pozycje książkowe są niejako symbolem tych zagadnień i tej walki.
Czołową postacią debaty będzie Małgorzata Tracz, znana działaczka Partii Zielonych (czołowa animatorka ruchów pro-ekologicznych nie tylko we Wrocławiu ale w całej Polsce) i jedna z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantek nie tylko ruchów na rzecz ochrony środowiska, ale i feminizmu w naszym kraju. Odpowie zapewne na dylemat – czy do pogodzenia jest samo-ograniczenie się ludzkości ujętej w ramy gospodarki rynkowej opartej o zysk (neoliberalizm). Reprezentantem SFWM będzie dr Radosław S. Czarnecki, filozof, religioznawca ale i przyrodnik (ukończył również geografię – Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), który z punktu widzenia progresywnej lewicy będzie starał się podważyć tezę, iż możliwe jest progresywne podejście do ochrony środowiska i samo-ograniczenie się ludzkości w produkcji i konsumpcji dóbr w obecnie panującym neoliberalnym systemie (nie tylko chodzi tu o gospodarkę ale i o świadomość społeczną). Bożena Bamwenda reprezentująca Stowarzyszenie Pokolenia odpowie jak niektóre lewicowo-liberalne środowiska postrzegają to zagadnienie.
Debata odbędzie się w dn. 22.03.2018 (czwartek) o godz. 18.00. Będzie rejestrowana jak zawsze przy pomocą kamery. Powstaną potem z debaty krótkie spicze będące streszczeniem głównych wypowiedzi, udostępniane następnie na stronie internetowej SFWM.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej interesującej i potrzebnej debacie.
gdzie: Wrocław. ul. Kołłątaja 31
kiedy: 22 marca (czwartek), godz. 18.00

Radosław S. CzarneckiSpotkanie autorskie z Piotrem Ciszewskim


Gdy w Lesie Kabackim pod Warszawą znaleziono spalone zwłoki kobiety policja nie podejrzewała, że ta śmierć łączy się z szerszą tragedią wielu warszawskich rodzin. W kolejnych latach ofiara – Jolanta Brzeska stała się symbolem ruchu lokatorskiego. Kiedy warszawscy urzędnicy oddawali w prywatne ręce kolejne kamienice, mało kto mówił o korupcjogennym oraz patologicznym obliczu reprywatyzacji w stolicy. Dopiero niedawne medialne doniesienia spopularyzowały to, co lokatorzy reprywatyzowanych warszawskich kamienic starali się przekazać od 2006 roku. W mieście miała i nadal ma miejsce grabież publicznego mienia o ogromnej wartości, a tysiące ludzi straciło dach nad głową. „Wszystkich nas nie spalicie” przedstawia kulisy reprywatyzacji, postawy urzędników, polityków i wymiaru sprawiedliwości a także sylwetki niektórych osób bezpośrednio zarabiających na odzyskiwaniu kamienic.


źródło opisu: www.trzeciastrona.pl

gdzie: Wrocław. ul. Kołłątaja 31
kiedy: 25 marca (niedziela), godz. 18.00-20.00

SFWM - WrocławPodpisz apel przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w aptekach

Ani farmaceuci, ani apteki nie mają prawa odmawiać wydania środków antykoncepcyjnych ze względów sumienia. Mimo to coraz częściej dochodzi do łamania prawa poprzez nierealizowanie recept na tabletki/ plastry (z których korzysta ok. 25% kobiet). Poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. Trwają prace nad złożonym w Sejmie projektem ustawy, który zwalnia farmaceutów i właścicieli aptek z obowiązku wydania i nawet posiadania leków niezgodnych z ich sumieniem. To zaś doprowadzi do zmniejszenia faktycznej dostępności antykoncepcji, w tym awaryjnej, naruszając wiele wolności i praw obywatelskich.
***
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Komisjo ds. Petycji!

W odniesieniu do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego apelujemy o niewprowadzanie klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek.

Powoływanie się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia” pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Przeciwko instytucjonalizacji klauzuli sumienia dla farmaceutów przemawiają takie wartości jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, prawo do prywatności, wolność wyznania lub braku wyznania, czyli wartości również chronione przez Konstytucję.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku. Takie stanowisko podzielają Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Komitet Bioetyki PAN.
***

Konsekwencje zmiany prawa możesz ponieść Ty lub Twoi bliscy. Apel z mocnym poparciem społecznym potrzebny jest teraz, gdyż Komisja ds. Petycji rozpatrująca projekt ustawy autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zwróciła się do Ministra Zdrowia o „kompleksową analizę kwestii wprowadzenia do systemu prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów, sygnalizując potrzebę wprowadzenia takiej możliwości”.

Dostęp do antykoncepcji to kwestia ogólnospołeczna – dotyczy ponad połowy naszej populacji. Sankcjonowanie odmów godzi w prawa kobiet i mężczyzn do swobodnego planowania rodziny oraz zmniejsza ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Uderza szczególnie w osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, gdzie może nie być alternatywy do aptek stosujących klauzulę sumienia.

Ryzyko komplikacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów/ pacjentek i ich dalszego życia jest zbyt poważne i nieadekwatne do celu, który ma osiągnąć wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów w postaci prawa do odmowy wydania produktu leczniczego. I bez klauzuli dostępność antykoncepcji jest niska, zależna od zamożności, płci, wykształcenia i pochodzenia (geograficznego i społecznego). Jedynie 47% Polek i Polaków ma dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, co jest jednym z najgorszych wyników w Europie (zob. Contraception Atlas).

Stowarzyszenie pod swoim projektem ustawy zebrało 15 000 podpisów.
Zbierzmy więcej w sprzeciwie wobec nieuprawnionych ingerencji w nasze prawa i życie prywatne!

gdzie: https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezprawnemu-ograniczaniu-dostepu-do-antykoncepcji-1

Liliana ReligaDLACZEGO POLACY SIĘ NIENAWIDZĄ?

Adam Leszczyński
Premiera: 22.11.2017 | Poza seriami
"No dno po prostu jest Polska"

Za co Polacy nie znoszą innych Polaków? Fatalną opinię o rodakach mieli Piłsudski i Dmowski, Norwid i Krasiński. Lista wad, które sobie przypisujemy, jest bardzo długa – od kłótliwości i zawiści po niedbalstwo i niechęć do mycia. Na podstawie licznych źródeł, od publicystyki i poezji aż do piosenek hip hopowych włącznie Adam Leszczyński rekonstruuje polski negatywny autostereotyp, próbując
też odpowiedzieć na pytanie: co można zrobić, żebyśmy w końcu zaczęli lubić samych siebie?
Nikt w Europie nie narzeka na własny kraj i rodaków tak często i zgodnie jak my. Tradycja
wyliczania polskich wad sięga czasów staropolskich, ale negatywny autostereotyp
ukształtował się ostatecznie w XIX wieku i pozostaje trwały i niezmienny aż do dziś. Gorzkie opinie Krasińskiego, Norwida i Prusa można odnaleźć w wypowiedziach współczesnych
publicystów, celebrytów i internautów, narzekających regularnie na polską zawiść i
ponuractwo, niezorganizowanie, marną higienę, brak poczucia estetyki i żałosny poziom
czytelnictwa – by wyliczyć tylko te najczęściej wymieniane wady. Jesteśmy też zgodni w jeszcze jednej sprawie: nic się nie da z tym zrobić.

W swojej arcyciekawej książce historyk i publicysta Adam Leszczyński rekonstruuje nasze
wyobrażenia na temat samych siebie na podstawie licznych i różnorodnych źródeł – od
listów Norwida i bezlitosnej publicystyki Prusa, przez pamiętniki i listy emigrantów, aż po komentarze internautów. Sięga do literatury od Mickiewicza po rapera Taco Hemingwaya,
od Przybyszewskiego, Gombrowicza i Tyrmanda po Gretkowską, Masłowską i Żulczyka. Przywołuje Piłsudskiego i Dmowskiego, publicystów lewicy i prawicy, psychiatrów i socjologów. Przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi okazuje się porażająca.

Leszczyński nie pyta jednak o to, jacy jesteśmy naprawdę czy jaki jest polski „charakter
narodowy”. Pyta wyłącznie o to, jak siebie postrzegamy i dlaczego od wieków mamy tak niską samoocenę. Czy przyczyną są lata zaborów, patologie późnej kultury szlacheckiej, kompleksy wobec Zachodu, czy może jeszcze coś innego? I najważniejsze: czy można coś zrobić, żebyśmy wreszcie zaczęli lubić samych siebie?

Przekornie zmieniłabym tytuł tej rewelacyjnej książki na „Do góry dnem”. Bo po łomocie
polskich wad (jednym tchem czyta się ich kilkusetletnią litanię) autor daje receptę, jak się z nich wydobyć. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto Polskę kocha albo jej nienawidzi. I rozumie, że higiena narodowa polega nie tylko na myciu zębów, ale również na szorowaniu
mentalu.

Manuela Gretkowska

Chyba każdy z nas próbuje na własną rękę wyjaśnić samemu sobie, dlaczego Polacy stale są z Polski niezadowoleni i się jej czepiają. Ja też. Kombinujemy w jedną, w drugą, raz tak, raz
siak, aż w końcu znalazł się ktoś, kto to wszystko zebrał w sensowną całość. Fascynująca
książka.

Ziemowit Szczerek

Adam Leszczyński (ur. 1975) – historyk, dziennikarz i publicysta. Jego teksty pojawiały się m.in. na łamach Polityki, Gazety Wyborczej, Krytyki Politycznej. Współzałożyciel i dziennikarz OKO.press. Publikował także w "The Guardian", "El Pais" i "Suddeutsche Zeitung". Jest autorem książek Sprawy do załatwienia (2000), Naznaczeni. Afryka i AIDS (2003), Skok w nowoczesność (2013), Zbawcy mórz (2013), Eksperymenty na biednych (2016). Zbawcy mórz
znaleźli się w finale nagród im. Teresy Torańskiej i im. Beaty Pawlak. W 2017 roku jego
nazwisko pojawiło się na liście niewygodnych dla Polski autorów wg serwisów skrajnej prawicy.

kiedy: premiera 22 listopada (środa)

Maksymilian Lawera, tel. 783 919 366Szukam muzyków, realizatorów dźwięku do wspólnego projektu.

Oczywiście projektu antyPiSowskiego.
Efekt docelowy to sprawa nadal otwarta.
Chodzi o coś takiego tylko bardziej profesjonalnie:
https://youtu.be/nN7gXapBbq4

gdzie: wszędzie
kiedy: zawsze

michal gieNajnowszy numer "Dalej! pismo socjalistyczne"

Ukazał się 49 numer "Dalej! pismo socjalistyczne". W numerze artykuły o koncepcji Gwarancji Zatrudnienia, klasowych ograniczeniach polityki "Dobrej zmiany", walkach ruchów lokatorskich w Warszawie i antylewicowym terrorze na neobanderowskiej Ukrainie.
Numer jest do pobrania ze strony www.dalej.org

gdzie: www.dalej.org
kiedy: wiosna-lato 2017

Andrzej BezkorowajnyPetycja o opodatkowaniu księży

Zachęcam do głosowania w petycji. http://zmienmy.to/petycja/stop-nadmiernemu-uprzywilejowaniu-duchownych-w-kwestii-placenia-podatkow/Nowy Lewicowy Vlog

Nowy Lewicowy Vlog na YouTube. Tworzę alternatywę dla wszechobecnej prawicowej i nacjonalistycznej retoryki, jeżeli masz jakieś pomysłu na współpracę to jestem otwarty.
Zachęcam do oglądania: https://www.youtube.com/channel/UCgv5s1Woe978PfaACQ57dmw

gdzie: Warszawa

Michał Szymanderski-PastrykZapraszamy do współpracy

Powstał portal Równość (rownosc.info.pl). Osoby chcące współtworzyć portal, zapraszamy do kontaktu.

gdzie: Polska
kiedy: cały czas

Równość"Czerwony katechizm" - F. Czacki

poszukujęZapraszam

Zapraszam do czytania.

http://polska-antypisowska.blogspot.no

NLeftRadio - Lewicowe radio

Poszukujemy osób, które chciałyby nawiązać z nami współpracę: chociażby nawet poprowadzić audycję. Damy "czas antenowy" każdemu człowiekowi lewicy, niezależnie od nurtu, jaki popiera. Prosimy o kontakt!
https://www.facebook.com/leftradio?fref=ts

gdzie: Internet
kiedy: -

Mateusz MalinowskiSzukam" Metody interpretacji historii Argentyny" N.Morano

Szukam (po polsku, francusku lub angielsku )ksiazki Argentynczyka Nahuela Morano "Metoda interpretacji historii Argentyny".

Kryska VarasKampania Historia Czerwona i Czarno-Czerwona

Kampania Historia Czerwona i Czarno-Czerwona zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych historią ruchu robotniczego w Polsce.

poszukujemy:
- autorów tekstów
- grafików
- recenzentów

Czekamy również na sugestie czytelników i czytelniczek pod mailem
historia-czerwona@o2.pl

lub na profilu FB
www.facebook.com/HistoriaCzerwona

Historia Czerwona i Czarno-CzerwonaRASIZM I PRZEMOC – ROSNĄCE ZAGROŻENIE!

RASIZM I PRZEMOC – ROSNĄCE ZAGROŻENIE!

Ponad 600 incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym, aktów dyskryminacji oraz przestępstw popełnionych przez skrajną prawicę opisuje ‘Brunatna Księga 2011-2012’ opublikowana przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

W sierpniu 2011 roku w Łodzi zostali pobici studenci z Kamerunu. Jednego z nich uderzono potłuczoną butelką w oko. W październiku 2011 roku w Lublinie sprofanowano cmentarz żydowski. Na pamiątkowym obelisku zostały umieszczone symbole swastyk oraz napisy ‘Je...ć naród wybrany’ i ‘Do gazu’. W maju 2012 roku w Siemianowicach Śląskich grupa nazi-skinów zaatakowała Romkę z dziećmi. Wyzywali ją też: ‘Czarna k…wa’ i ‘Bambus’. W październiku 2012 roku we Wrocławiu uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Narodowe Odrodzenie Polski i pseudokibice Śląska Wrocław obrzucili kamieniami Marsz Równości. Skandowali: ‘Znajdzie się kij na pedalski ryj’ i ‘Wolna Polska bez pedałów’. To jedynie kilka przykładów zdarzeń opisanych w ‘Brunatnej Księdze’.

– ‘W ostatnich dwóch latach odnotowaliśmy znaczący wzrost agresji ze strony skrajnych nacjonalistów na terenie całego kraju. Więcej jest rasizmu, antysemityzmu i przemocy’ – mówi Marcin Kornak, autor ‘Brunatnej Księgi’ i prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Na naszych oczach neofaszyzm przestaje być marginesem. To bardzo niepokojąca tendencja, wobec której potrzebna jest zdecydowana reakcja. Jak daleko posuwają się faszyści, dowodzi choćby wtorkowy atak na wykład prof. Środy na Uniwersytecie Warszawskim’ – dodaje.

‘Brunatna Księga’ to rezultat monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ nieprzerwanie od 1996 roku. Powstaje dzięki sieci korespondentów i współpracy ze środowiskami mniejszości. Dotychczas ukazały się ‘Brunatna Księga 1987-2009’ (wyd. 2009) oraz ‘Brunatna Księga 2009-2010’ (wyd. 2011). Współredaktorką najnowszej edycji jest Anna Tatar, sekretarz redakcji magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’. Okładkę zaprojektował ceniony artysta grafik Witold Popiel.

– ‘Różnorodność kulturowa jest charakterystyczna dla współczesnej Europy i dla świata. Wielokulturowość staje się nieodłączną częścią naszej teraźniejszości i przyszłości. Świadomość tej kwestii rośnie w Polsce, ale ciągle zbyt powoli. Problemy, które opisuje Brunatna Księga, okazują się coraz bardziej istotne. Nie możemy zamykać na nie oczu’ – stwierdza we wstępie do książki dr hab. Rafał Pankowski, prof. Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

– ‘Brunatna Księga stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej (hate crime) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe’ – stwierdza wydany w 2012 roku raport Rzecznika Praw Obywatelskich ‘Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością’.

‘Brunatna Księga 2011-2012’ ukazała się w ramach projektu ‘Monitorowanie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji o incydentach na tle rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym’ prowadzonego przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Jest dostępna jako plik pdf na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn 'NIGDY WIĘCEJ'. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Od 2009 roku koordynuje też działania Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.

Brunatna Księga 2011-2012’ (plik pdf):
http://www.nigdywiecej.org/pdf/bk/BRUNATNA_KSIEGA_2011-2012.pdf
Więcej informacji:
www.nigdywiecej.org/1089
www.facebook.com/respect.diversity
‘Brunatna Księga’ tematem dyskusji podczas sejmowej debaty nt. aktywności ugrupowań skrajnie prawicowych, 22.11.2012: http://www.nigdywiecej.org/1043

Marcin KornakTrwa batalia o Twoją prywatność. Włącz się!

Mija właśnie rok od ogłoszenia przez Komisję Europejską projektu kompleksowej reformy prawa ochrony danych osobowych. Zmiany w obecnych przepisach są obiektywnie konieczne, a stawka naprawdę wysoka – w końcu chodzi o naszą prywatność. Akty prawne, które regulują zasady ochrony danych osobowych, pochodzą jeszcze z lat 90. i po prostu nie mają szans nadążyć za dynamicznym rozwojem technologii. Najbardziej cierpimy na tym my – obywatele społeczeństwa informacyjnego, którzy dawno utracili kontrolę nad przepływem swoich danych. Tak nie musi być. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest nowy projekt rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nad którym trwają prace w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie będzie obowiązywać bezpośrednio w całej Unii Europejskiej i w wielu aspektach może wprowadzić rewolucyjne zmiany. A więc stawka jest wysoka. Rozumie to doskonale biznes, który już od roku intensywnie lobbuje przeciwko wzmocnieniu standardów ochrony prywatności. Cały proces nie będzie ani prosty, ani krótki – potrwa jeszcze kilka miesięcy. Ale działać trzeba już teraz. Jeśli sami nie zabierzemy głosu w tej sprawie, nikt się nie zatroszczy o nasze prawa i interesy.

To nieprawda, że nie mamy wpływu na "wielką politykę". Wystarczy przypomnieć sobie sprawę ACTA i wyciągnąć wnioski...

Jak możesz pomóc?

1. Na początek, dowiedz się więcej! http://panoptykon.org/wiadomosc/prywatnosc-w-pieciu-smakach-czyli-abc-reformy-ochrony-danych.

2. Wyślij maile do polskich europosłów i europosłanek - pokaż, że zależy Ci na ochronie Twoich danych osobowych! Takie maile są teraz bardzo potrzebne. Na naszej stronie znajdziesz wzór maila oraz adresy mailowe do europosłów:http://www.panoptykon.org/wiadomosc/wielka-reforma-ochrony-danych-osobowych-zrobmy-razem-dorzuc-swoje-5-minut
Jednak możesz również napisać dwa zdania „od siebie”.

2. Odwiedź profil wybranego europosła lub europosłanki na portalu społecznościowym. Zapytaj, jakie ma zdanie na temat unijnego projektu reformy zasad ochrony danych osobowych i czy zamierza się zaangażować w prace nad nim. Napisz, że Ciebie ta sprawa bardzo interesuje i liczysz na to, że Twój reprezentant w Parlamencie Europejskim potraktuje ten temat poważnie.

3. Udostępnij materiały o reformie danych osobowych, które przygotował Panoptykon, swoim znajomym. Zachęć ich do wysyłania maili do europosłów i europosłanek!

Zrealizowanie tych wszystkich punktów zajmie Ci 5 minut. Warto poświęcić chociaż tyle uwagi swoim danym osobowym. Ci, którzy w Parlamencie Europejskim działają przeciwko wzmocnieniu ochrony prywatności, robią to zawodowo i poświęcają temu naprawdę dużo czasu.

gdzie: cała Polska
kiedy: aż wygramy;)

PanoptykonPrawo do płacy!

Prawo do płacy!

- Czy też masz problemy z odzyskaniem swojej wypłaty?
- Twój szef twierdzi, że „nie ma z czego” wypłacić Twojej pensji?

Włącz się do kampanii społecznej „Prawo do płacy!”, której celem są różnorodne działania informacyjne zmierzające do ograniczenia a następnie wyeliminowania problemu niepłacenia wynagrodzeń za pracę.

Mało mówi się o tym, że bardzo ważnym problemem zwykłych ludzi jest rosnąca skala nieterminowego wypłacania ich pensji:
- Według Państwowej Inspekcji Pracy, w pierwszym kwartale 2012, co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za pracę, a co czwarty się z tym spóźniał.
- Od stycznia do lipca 2012 r. zaległości z wypłatami wzrosły z 80 do 112 mln zł.

Chcielibyśmy, aby polskie prawo rzeczywiście a nie tylko „na papierze" chroniło pracowników przed przywłaszczaniem i przetrzymywaniem pensji przez pracodawców. Osobom zatrudnionym na różnych warunkach należy się wypłata wynagrodzenia, w terminie i wysokości określonych w umowie z pracodawcą.

Kampania rozpoczyna się we wrześniu 2012 r. i będzie trwać do skutku. Zaczynamy od Wrocławia i Dolnego Śląska, a docelowo akcja będzie mieć zasięg ogólnopolski.

Mamy PRAWO DO PŁACY za wykonaną pracę! Skontaktuj się z nami i pomóż w kampanii!

Inicjatorem i Patronem akcji jest Polska Partia Socjalistyczna
PPS, od 120 lat w obronie ludzi pracy!

Koordynatorzy na Dolnym Śląsku:
Tel.: 788628399 (Krzysztof)
e-mail: ppswro@gmail.com
www.socjalisci.org

gdzie: Teren całego kraju
kiedy: od 15 listopada

Piotr LewandowskiKontrnarracja wobec IPN

Wydana właśnie w cbwydawnictwie książka pt. "Fanatycy. Werwolf i zbrojne podziemie na Dolnym Śląsku 1945-1948" autorstwa Juliana Bartosza stanowi kontrnarrację wobec twierdzeń jedno-tematycznych naukowców IPN, że Werwolf był wymysłem "komunistów" chcących zastraszyć Polaków i że uczestnicy zbrojnego podziemia po II wojnie światowej zasługują na miano bohaterów.
Argumentacja autora osadzona jest w bogatym pismiennictwie polskim i międzynarodowym. Książka jest do nabycia w sklepie internetowym www.cbwydawnictwo.home.pl

gdzie: cbwydawnictwo.home pl
kiedy: od zaraz

Julian BartoszDodaj ogłoszenie

 
Lewica.pl na Facebooku