Katalog

Kategoria: idee, podkategoria: ekologia


Animal Liberation Front

www.animal-liberation.pl


Chrońmyklimat.pl
Portal powstał z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju. "Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i fachowych opracowań, tak by pokazać jak szeroki i współzależny wpływ na zagadnienia gospodarcze, społeczne i przyrodnicze mają kwestie klimatu. Misją portalu jest z jednej strony pomoc w zrozumieniu problematyki zmian klimatu, ich przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania im i adaptacji do nich, a z drugiej - budzenie aktywności w działaniach mających na celu ochronę klimatu. Tworząc dla Państwa ten portal kierujemy się zasadami: rzetelności, wiarygodności, otwartości.
http://www.chronmyklimat.pl/lang/pl/


EKOLAND
Strona poświęcona rolnictwu ekologicznemu i ochronie środowiska.
www.ekoglob.most.org.pl/ekoland.htm


Federacja Zielonych
Witryna internetowa jednej z najpopularniejszych polskich organizacji ekologicznych.
www.zm.most.org.pl


Greenpeace Polska
Strona polskiego oddziału znanej na całym świecie, radykalnej organizacji ekologów. W Polsce broni n.in. Doliny Rospudy.
www.greenpeace.org/poland


Klub "Gaja"
Klub Gaja został założony przez Jacka Bożka w 1988 roku. Dla osób z nim związanych wspólną ideą jest ochrona Ziemi, ludzi i zwierząt.
www.klubgaja.pl


Koalicja na rzecz sprawiedliwych cen w transporcie - TIR-y na tory
Witryna polskich organizacji ekologicznych i stowarzyszeń obywatelskich skupionych w "Koalicji na rzecz sprawiedliwych cen w transporcie - TIR-y na tory".
http://www.eko.org.pl/kropla/26/transport.html


Koniczynka
Strona w całości poświęcona ochronie środowiska i ekologii.
www.koniczynka.org/


Masa Krytyczna
Masa Krytyczna to nieformalny ruch społeczny, który polega na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem" i mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle ignorowanych rowerzystów. Oprócz walki o równe prawa na drogach, spotkania te mają też charakter integrujący rozmaite, zwykle rozproszone grupy ludzi idących "pod prąd" większościowym trendom społecznym. Znajdziecie tu adresy stron internetowych Mas Krytycznych w poszczególnych miastach Polski.
pl.wikipedia.org/wiki/Masa_Krytyczna


Miasta dla rowerów
Strona ogólnolskiej kampanii promującej rowery jako optymalny dla miast środek transportu.
www.rowery.org.pl


Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.
www.pracownia.org.pl


Salamandra
Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo - ekologiczna. Założone zostało w 1993 r. przez grupę biologów. Jest organizacją zarówno profesjonalną, jak i masową.
www.salamandra.org.pl/org/index.php


Społeczny Instytut Ekologiczny
SIE, założony w 1990 r., jest stowarzyszeniem non profit, organizacją pożytku publicznego. Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej; upowszechnianie oraz ochrona praw i interesów konsumentów; rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami.
www.sie.org.pl


Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
Organizacja walcząca m.in. z dewastacją środowiska naturalnego przez zakłady senatora Stokłosy.
http://www.kropla.vel.pl/


TIRy na tory!
Strona kampanii społecznej ’TIRy na tory!’ promującej transport intermodalny i proekologiczne rozwiązania transportowe.
www.tirynatory.oai.pl/


Towarzystwo na rzecz Ziemi
Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Organizacja powstała w 1989 roku jako nieformalna grupa Federacji Zielonych-Oświęcim. W 1994 roku grupa została zarejestrowana i do 1997 roku jej działalność koncentrowała się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania na terenie całego kraju.
www.tnz.most.org.pl/nowa/


Wydawnictwo Zielone Brygady
To już prawie portal: ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm, prawa ludzi, prawa zwierząt...
www.zb.eco.pl


Zielony portal informacyjny
Portal informacyjny niegdyś bardziej, obecnie luźno, związany z Zielonymi 2004.
www.zieloni.org.pl/index.phpEcological Society of America (ESA)
Założone w 1915 r. naukowe stowarzyszenie o charakterze non-profit. We wrzesniu 2005 r. zrzeszało 7800 członków.
www.esa.org


Greeen Belt Movement
W 1977 Wangari Maathai założyła w Kenii kobiecy Ruch Zielonego Pasa (Green Belt Movement), który z czasem rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje Afryki. W "Zielonym Pasie" zasadzono ponad 30 milionów drzew. Przyczyniła się także do stworzenia wielu nowych miejsc pracy (w szkółkach leśnych zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy Kenijek). Jednocześnie "Zielony Pas" stanowił próbę przeciwdziałania postępującemu pustynnieniu kontynentu i związanych z nim biedy i głodu. W 2004 Maathai otrzymała za swą działalność Pokojową Nagrodę Nobla.
www.wangarimaathai.or.ke


Greenpeace
Strona znanej i kontrowersyjnej (zwłaszcza dla trucicieli i rządów igrających z atomami) organizacji ekologicznej.
www.greenpeace.org


?

Lewica.pl na Facebooku